Nước Mỹ có những vĩ nhân như Tổng thống Abraham Lincoln và mục sư Luther King, những con người phải đánh đổi tính mạng của mình cho một nước Mỹ hòa bình không phân biệt đẳng cấp và sự bình đẳng giữa các màu da trong cộng đồng. Sự bình đẳng giữa các màu da trong cộng đồng người Mỹ còn như được khẳng định rõ ràng hơn khi ứng cử viên Barack Obama được cử tri Mỹ bầu chọn để trở thành vị Tổng thống da màu đầu tiên của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Song dường như đó chỉ là biểu hiện bề nổi của nước Mỹ, của xã hội Mỹ, còn trong lòng nước Mỹ, có lẽ sự ngăn cách, sự chia rẽ vẫn luôn tồn tại.