Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, người ta đã phát hiện ra rằng mặt đường có thể phát sáng trong bóng tối bằng cách trộn radium và sơn. Thế nhưng điều không ai biết ở thời điểm đó radium làv nguyên tố phóng xạ cao. Câu chuyện về những hồ sơ động học pháp y và chân dung của hai nhân vật sẽ tiếp tục được gửi đến các đồng chí trong chương trình 'Hồ sơ mật".