Interpol - Tổ chức Cảnh sát quốc tế lớn nhất thế giới với sự tham gia của 190 nước. Interpol là cơ quan đầu não chuyên về điều tra theo dõi, cung cấp tư liệu liên quan đến tội phạm hình sự. Trên thực tế các hoạt động tổ đa quốc gia đã đem về cho Interpol nhiều triệu đô la cho ngân sách hoạt động của mình, nhưng cũng mang đến nhiều điều tiếng không hay, do đó Interpol cũng phải đổi mới các hoạt động và thành lập Ủy ban đạo đức của Interpol để quyết định xem khi nào ai sẽ không được chào đón hợp tác. Đó cũng là nỗ lực để tổ chức này phát triển bền vững trong tương lai, với ý nghĩ là ngôi nhà chung của cảnh sát toàn cầu. Câu chuyện về vấn đề minh bạch của tổ chức Interpol sẽ tiếp tục để gửi đến quý vị trong chương trình Hồ sơ mật phát sóng ngày 19/7/2020.