Thời chiến tranh lạnh, cuộc đấu chí giữa Liên Xô với các nước phương Tây đứng đầu là Mỹ diễn ra rất quyết liệt và trên nhiều chiến tuyến, trong đó có lĩnh vực tình báo. Thời điểm đó nhằm thu thập những công nghệ của phương Tây thì Liên Xô đã cho thành lập một bộ phận mới trong KGB, có nhiệm vụ do thám và thu thập những công nghệ mà Liên Xô rất cần khi đó. Để thực hiện nhiệm vụ này thì Ủy ban T đã lập ra một bộ phận đặc biệt đặt tên là tuyến X. Các điệp viên của tuyến X thường núp dưới danh nghĩa các đoàn đại biểu, các nhà ngoại giao Liên Xô được cài cắm trên khắp thế giới. Tuy nhiên phía Mỹ đã lập ra kế hoạch cài bẫy trở lại, bằng cách thông qua một nhân vật là Đại tá Liên Xô cung cấp cho phía Liên Xô những công nghệ mà sau một thời gian làm việc, tưởng như bình thường xong sẽ gây nên những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hồ sơ về một điệp viên được ví như con ngựa thành Troy trong thời kỳ chiến tranh lạnh sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình "Hồ sơ mật".