Chó là người bạn tốt nhất của con người bởi tình nghĩa, bởi sự trung thành của chúng với chủ nhân, nhưng trong suốt chiều dài lịch sử, ít ai biết rằng chúng còn được coi là những người lính thực thụ. Chúng vô cùng thông minh khi được huấn luyện, dũng cảm, không sợ hiểm nguy và mạnh mẽ chiến đấu với bất cứ kẻ thù nào.