Trùm phát xít Hitler và Đức Quốc Xã đã gây ra hàng loạt tội ác chống lại loài người, trong số này có việc tàn sát 6 triệu người Do Thái hay đẩy nhân loại vào cuộc chiến tranh thế giới thứ 2. Dưới sự lãnh đạo của Đức Quốc Xã, Hitler đã đầu độc tư tưởng của người dân Đức khi luôn hùng hồn tuyên bố phong trào Quốc Xã sẽ hồi sinh nước Đức trở thành một đế chế thứ ba hùng mạnh. Nhưng trong giai đoạn đầu tiên khi lên nắm quyền, Hittle cũng phải đối mặt với không ít nguy cơ tiếm quyền. Tên trùm phát xít đã làm thế nào để củng cố địa vị của mình, làm thế nào để dập tắt các phong trào tự do dân chủ và ý đồ của các cá nhân đối lập?