Nước Mỹ được biết đến là quốc gia phát triển hàng đầu thế giới, và người Mỹ luôn tự hào về giá trị của bình đẳng và dân chủ. Tuy nhiên tình trạng phân biệt chủng tộc, đặc biệt là sự kỳ thị của những người Mỹ da trắng với cộng đồng người Mỹ gốc Phi, tình trạng phân biệt đối xử của các nhân viên thực thi pháp luật da trắng với công nhân da màu vẫn âm ỉ, cho dù chính quyền Mỹ đã làm rất nhiều việc để phá bỏ quan điểm về chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Thông qua câu chuyện của sự hình thành và phát triển phong trào mạnh mẽ của người da đen những năm 60 tại Mỹ: Đảng Báo đen - The Black Panthers.