Năm 1930 nước Đức đã từng trở thành một quốc gia có nền dân chủ với những cuộc bầu cử Quốc hội và pháp quyền. Vậy tại sao chỉ bốn năm sau quyền tự do ngôn luận chấm dứt, phần lớn phe đối lập chính trị ở trong tù và chính phủ nằm trong tay những kẻ kẻ sát nhân của Chủ nghĩa Phát xít? Vì sao Hitler có thể lên ngôi? Mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình hình Hồ sơ mật phát sóng 9/12 để tìm hiểu câu chuyện về 1 nền dân chủ ở châu Âu đã chết như thế nào. Sự thật về quá trình hình thành và phát triển của Chủ nghĩa Phát xít Với những tội ác ghê tởm đã đi vào lịch sử nhân loại.