Trong giai đoạn chiến tranh Thế giới thứ 2, Han Van Meegeren là một họa sĩ người Hà Lan, một người đã kiếm được số tiền ước tính khoảng 300 triệu USD ngày nay bằng việc làm giả tranh của những họa sĩ hàng đầu. Những bức tranh giả được vẽ siêu đến mức các chuyên gia và các nhà phê bình mỹ thuật đương thời tưởng là tranh thật và tán dương đến tận mây xanh. Họa sĩ này đã từng chứng minh được rằng những người vốn được gọi là những chuyên gia và các nhà phê bình mỹ thuật đương thời thực chất chỉ là một lũ ngu dốt, nhưng sự ly kỳ còn ở chỗ trong thời gian đệ nhị Thế chiến, Van Meegeren đã tự tay bán cho trùm Quốc Xã Đức là Hermann Goerring một bức tranh của danh họa Vermeer, bức "Chúa Jesus và người đàn bà ngoại tình" với giá tương đương 7 triệu USD ngày nay.