Vào ngày 07/12/1941, quân đội Nhật Bản đã tiến hành cuộc tiến công tàn khốc vào Trân Châu Cảng, căn cứ Hải quân của Hoa Kỳ ở Hawaii. Chỉ 6 tháng sau, trận Midway - một trận chiến khác bắt đầu vào ngày 04/06/1942, Hải quân Nhật Bản một lần nữa muốn lên kế hoạch tấn công các tàu Mỹ ở Thái Bình Dương. Trong 3 ngày tiếp theo, Hải quân Hoa Kỳ và một đội phi công dũng cảm đã quyết chiến với kẻ thù trong một trong những trận chiến quan trọng và mang tính quyết định của Thế chiến thứ II.