Năm 1789, quần chúng cách mạng và quân lính nổi dậy ở Paris đã tấn công và phá hủy Bastilles, nơi từng là pháo đài của Hoàng gia sau chuyển thành nhà ngục biểu tượng cho sự tàn bạo. Hành động kịch tính này là dấu hiệu cho sự khởi đầu của cách mạng Pháp, thập niên của những xáo trộn chính trị và khủng bố. Trong đó vua Luis XVI bị lật đổ và hàng chục ngàn người bao gồm cả nhà vua và vợ ông Marie Antoinette đã bị hành quyết. Vì sao dưới con mắt người dân lao động Pháp cung đình dưới triều đại vua Luis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette là nơi tạo ra tội ác, sào huyệt của bạo chúa và là nguồn cội của cách mạng Pháp năm 1789?