Hoàng hậu Pháp Marie Antoinette sinh ngày 2/11/1755 tại Vienne, đó là công chúa của Hoàng tộc Áo, Công chúa Hoàng gia Hungary và xứ Bohemian, đó cũng là Công nương của Thái tử và sau này là Hoàng hậu của Pháp và Tây Ban Nha từ năm 1774 đến 1793. Trong lịch sử, Hoàng hậu Marie Antoinette thực sự là Hoàng hậu trẻ đẹp của triều đình thế kỷ 18, nhưng người đời lại coi bà như một tội đồ phản quốc và phải chịu chung số phận với chồng là Vua Louis XVI, khi chết dưới lưỡi đao của máy chém ở độ tuổi 37.