Ngày 7/6/1942, trận Midway - một trong những trận chiến thắng mang tính quyết định nhất của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Phát xít Nhật đã kết thúc. Trong 4 ngày giao tranh trên không và trên biển, Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ vốn bị áp đảo về quân số nhưng đã chiến thắng giòn giã Hạm đội Liên hợp của Hải quân Nhật được chỉ huy bởi Đô đốc lừng danh Isoroko Yamamoto - Người kiến trúc sư của trận Trân Châu Cảng năm 1941.