Vào tháng 5/1945, ngay sau khi giải phóng Hà Lan khỏi Phát xít, có hai nhân viên đến từ Ủy ban Nghệ thuật Đồng Minh chịu trách nhiệm về việc hồi hương các tác phẩm nghệ thuật bị cướp phá bởi Đức Quốc Xã đã đến phòng vẽ của Van Meegeren, lúc đó chỉ là một họa sĩ Hà Lan sở hữu các đại lý tranh không mấy tiếng tăm. Những người điều tra đã phát hiện ra một bức tranh nằm trong bộ sưu tập của trùm Phát xít Đức Hermann Goerring được vẽ bởi họa sĩ vĩ đại Johannes Vermeer, bức tranh đó có tên là "Bữa tối ở Emmaus". Do Đức Quốc Xã vẫn còn giữ lại hồ sơ chi tiết về bức vẽ này, người ta đã dễ dàng biết được thông tin bức tranh được bán cho tên trùm Phát xít Đức chính bởi Van Meegeren, người sau đó đã phải đối mặt với án tử hình do bị kết tội phản quốc.