Sáng ngày 28/4/2020, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ quân ủy Trung ương, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ quân ủy Trung ương, Thượng tướng Bế Xuân Trường và Trung tướng Nguyễn Tân Cương. Cùng dự có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.