Tập huấn trực tuyến quân y toàn quân phòng chống lây nhiễm chéo, lấy mẫu xét nghiệm và điều trị Covid-19.