17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, chiến dịch cuối cùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 đã chính thức bắt đầu. Tất cả các cánh quân của ta, bao gồm 4 quân đoàn (1, 2, 3, 4) và Đoàn 232 lần lượt đập tan các tuyến phòng thủ vòng ngoài, đồng thời hình thành các mũi thọc sâu đánh chiếm 5 mục tiêu trọng yếu trong nội đô Sài Gòn. Đánh giá về chiến dịch này, đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định: "Điện Biện Phủ cùng với chiến dịch Hồ Chí Minh, với Chi Lăng, Đống Đa… đã trở thành những dấu mốc bằng vàng trong lịch sử oanh liệt của dân tộc Việt Nam". Đã 45 năm qua nhưng với những người lính trực tiếp tham gia chiến đấu trong những ngày tháng Tư lịch sử ấy, vẫn nguyên vẹn kí ức khí thế, sục sôi tiến về Sài Gòn.