Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc đảm bảo đời sống cho bộ đội của đơn vị và nhân dân ở các khu vực cách ly tập trung luôn được các đơn vị của Quân khu 4 đặc biệt chú trọng. Chính vì vậy, Quân khu đã chỉ đạo các cấp tập trung khai thác lương thực, thực phẩm sạch, an toàn theo phương châm “đảm bảo tại chỗ”.