Thời gian qua, hình ảnh những người chiến sĩ hóa học cùng các trang bị khí tài hiện đại thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên các con đường, tuyến phố đã trở nên thân thương với nhiều người dân. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, Binh chủng Hóa học đã không ngừng đổi mới phương pháp huấn luyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, xung kích làm chủ các trang bị, khí tài hiện đại. Ghi nhận về nội dung này tại Lữ đoàn Phòng hóa 87 và Tiểu đoàn Phòng hóa 905.