Sáng ngày 27/4/2020, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tác động của dịch đối với các mặt công tác quân sự - quốc phòng. Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng tham mưu trưởng và gần 3000 đại biểu tại 188 điểm cầu trong toàn quân.