Nhắc đến nhà tù Phú Quốc hay Côn Đảo là nhắc đến những địa danh nổi tiếng gắn liền với những gông, cùm, xiềng xích, chuồng cọp cùng những hành động tra tấn dã man, tàn bạo của quân xâm lược và tay sai đối với những chiến sỹ cách mạng. Tuy nhiên, vượt lên trên những đòn roi đó là một khí phách kiên cường, tấm lòng kiên trung của những người cộng sản một lòng theo Đảng. Họ bị tù đầy nhưng luôn sôi sục ý chí đấu tranh, góp sức cho ngày toàn thắng của đất nước.