Xe máy phải bật đèn nhận diện ban ngày khi tham gia giao thông, đây là một trong những đề xuất mới trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi. Sự thay đổi này đang gây nhiều tranh luận những ngày gần đây. Tuy nhiên, tại buổi họp ngày 27/5/2020, Bộ Giao thông Vận tải vẫn giữ nguyên đề xuất này. Ghi nhận của nhóm phóng viên Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.