Với tình hình dịch bệnh đang được khống chế, hoạt động kinh tế dần sôi động trở lại, tác động tích cực tới thị trường lao động. Nhu cầu tìm việc gia tăng sau dịch sẽ khiến tình hình thị trường việc làm trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết.