Tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, hơn 6.000 tấn quả vải thiều đầu tiên đã được xuất khẩu sang Singapore, Hoa Kỳ và Australia.