Trong một xã hội tiêu dùng như hiện nay, chắc hẳn quý khán giả và các đồng chí cũng có lúc băn khoăn không biết giải quyết ra sao với những món đồ, vật dụng còn tốt mà không có nhu cầu sử dụng nữa. Nhưng với người dân Đà Nẵng thì đây không còn là vấn đề vì họ có thể sử dụng một ứng dụng phi lợi nhuận trên Internet có tên là “Cho và Nhận”, để chia sẻ miễn phí các vật phẩm với cộng đồng. Ứng dụng thiết thực và nhân văn này ngày càng nhận được sự quan tâm của nhiều người.