Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 với big data, trí tuệ nhân tạo AI như hiện nay, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhanh chóng chuyển đổi công nghệ số để thích ứng và phát triển. Nắm bắt được xu thế này, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội MB đã liên tiếp nghiên cứu và cho ra đời nhiều sản phẩm dựa trên nền tảng số, trong đó có nền tảng số Kết nối Doanh nghiệp Bic MB.