Sáng ngày 27/5/2020, các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 đã thảo luận trực tuyến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Nhiều đại biểu đề nghị cần tạo môi trường sống an toàn, và bảo vệ trẻ em toàn diện cả ở gia đình, nhà trường và trên môi trường mạng.