UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện địa phương đang tiếp tục trao đổi, hội đàm với phía Trung Quốc để nhanh chóng đưa thêm các cửa khẩu phụ vào hoạt động nhằm hỗ trợ tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, nhất là các mặt hàng hoa quả của Việt Nam xuất khẩu.