Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến tích cực, nhiều nước trên thế giới tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.