Trong khi mùa mưa bão sắp đến, nhiều trường học có rất nhiều cây to cổ thụ lâu lăm bị mục ruỗng có thể đổ bất cứ lúc nào. Và để hạn chế tình trạng này, các trường đã tiến hành rà soát tình trạng an toàn cây xanh trường học.