Tỉnh Ninh Thuận đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng, tỉnh đã phải công bố thiên tai hạn hán ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình hạn hán diễn ra khốc liệt, từ đầu tháng 5, các cơ quan, đơn vị LLVT đứng chân trên địa bàn tỉnh đã tích cực đưa nước sạch về cấp phát miễn phí cho người dân vùng khô hạn, góp phần cùng các ngành, địa phương hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.