Bản tin Trưa ngày 09/9/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ Chính trị kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 tại Đảng bộ quân đội.

- Hà Nội gắn sản xuất với bảo vệ "vùng xanh Ba Vì".

- Lên phương án sơ tán 765 nghìn người dân tránh bão Côn Sơn.