Bản tin Trưa ngày 02/09/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Lễ Quốc khánh đặc biệt.

Vang mãi lời thề độc lập!

- Hà Nội di chuyển người dân ra khỏi tâm dịch Thanh Xuân Trung.

- "Xạ thủ bắn tỉa" tranh tài ở giai đoạn 3.