Bản tin Trưa ngày 27/8/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Kíp xe tăng số 2 hạ được 4/5 mục tiêu.

- Robot y tế phục vụ bệnh nhân Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Đề phòng lây chéo tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm.

- Bưu điện cung cấp sách giáo khoa, đồ dùng học tập tại nhà.