Bản tin Trưa ngày 19/08/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Quân đội tích cực hỗ trợ các địa phương chống dịch.

- Hà Nội triệt để bóc tách F0 trong cộng đồng.

- Taliban lên tiếng về việc thành lập chính phủ tại Afghanistan.