Bản tin Trưa ngày 13/8/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Tổ chức trang trọng, an toàn, thành công các nội dung Army Games 2021 tại Việt Nam.

- BTL Thủ đô Hà Nội sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng vaccine.

- Đà Nẵng tăng biện pháp phòng dịch khi đông người đến siêu thị.

- Gần 20 tỉnh, thành công bố lịch tựu trường năm học mới.