Bản tin Trưa ngày 15/8/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Thủ tướng Chính phủ họp về phòng, chống dịch với 23 địa phương.

- Báo động dịch Covid-19 tại nhiều nước Châu Á.

- Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp quốc phòng.

- Trung tâm Huấn luyện quốc gia 4 sẵn sàng đón tuyển thủ Army Games 2021.