Bản tin Trưa ngày 14/8/2021 có những nội dung chính sau đây:

- TP. Cần Thơ phấn đấu trở thành "vùng xanh" an toàn.

- Những chuyến xe chở "nguồn sống".

- Xạ thủ Hải quân nhân dân Việt Nam tích cực luyện tập.