Bản tin Trưa ngày 18/8/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động GGHB LHQ.

- BQP tăng cường lực lượng vào miền Nam chống dịch.

- Đảm bảo sức khỏe cho bộ đội trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

- Dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Vladivostok.