Bản tin Trưa ngày 16/8/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Chủ động tìm hiểu để đáp ứng nhu cầu bức thiết trong phòng chống Covid-19.

- Doanh nghiệp đề xuất phương án "2 tại chỗ, một vùng xanh".

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Army Games tại Việt Nam.

- Taliban tuyên bố kết thúc chiến tranh tại Afghanistan.