Bản tin Trưa ngày 25/08/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp.

- TP. HCM thí điểm hướng dẫn người dân tự thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tại nhà.

- Phó Tổng thống Hoa Kỳ thăm Việt Nam.