Bản tin Trưa ngày 29/8/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Tiếp tục thực hiện phương châm “Xã, phường là pháo đài chống dịch”.

- Tiếp nhận, đóng gói, vận chuyển gạo của chính phủ hỗ trợ nhân dân Đà Nẵng.

- Ngày cuối tuần ý nghĩa của bộ đội Bộ Tham mưu Quân khu 9.

- Năm học 2021 - 2022 sẽ có lễ khai giảng đặc biệt.