Bản tin Trưa ngày 01/9/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Lãnh đạo Đảng, nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Bộ đội biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19.

- Lính biển về với người dân thành phố.

- Việt Nam lọt Top 3 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động.