Bản tin Trưa ngày 31/8/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Toàn quân tiếp tục thi đua phòng chống dịch Covid-19.

- Khai mạc Army Games 2021 tại Việt Nam.

- Gõ cửa hơn 600 hộ dân trong ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội phát thực phẩm.