Bản tin Trưa ngày 30/8/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Quân đội tiếp tục hỗ trợ các địa phương kiểm soát dịch bệnh.

- Thượng cờ các nước tham gia Army Games 2021 tại Việt Nam.

- Hà Nội kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân.