Bản tin Trưa ngày 06/09/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

- Hà Nội siết chặt quản lý người và phiên tiện ra vào thành phố.

- Cảnh báo mưa dông gia tăng ở Bắc Bộ.