Bản tin Trưa ngày 07/09/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Tấm lòng của bộ đội nhà giàn với người dân TP.HCM.

- Hà Nội xét nghiệm toàn bộ người dân trên địa bàn thành phố trong vòng 1 tuần.

- Thí điểm thu hút khách du lịch đến Phú Quốc.