Bản tin Trưa ngày 08/09/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức kỳ họp thứ 2.

- Chủ động ứng phó bão Côn Sơn đang vào Biển Đông.

- TP. Hồ Chí Minh nỗ lực cứu chữa bệnh nhân Covid-19 nặng.