Bản tin Trưa ngày 09/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Bảo đảm tiến độ xây dựng các sân bay quân sự.

- Tổng cục Kỹ thuật thực hiện hiệu quả Nghị quyết 382.

- Nhiều hoạt động ý nghĩa cho trẻ em dịp trung thu.

- Nữ hoàng Anh quan đời.