Bản tin Trưa ngày 04/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam được UNESCO ghi danh.

- Rộn ràng Tết độc lập tại các địa phương miền núi.

- Tạo không khí vui tươi trong dịp Lễ cho bộ đội.